Week van het Basisinkomen 2015,Interviews Interview met Klaus Sambor – Attac Oostenrijk – over #basisinkomen

Interview met Klaus Sambor – Attac Oostenrijk – over #basisinkomen

Interview met Klaus Sambor – Attac Oostenrijk – over #basisinkomen post thumbnail image

klaussamborIn het kader van de week van het basisinkomen, een aantal interviews met mensen die aan de wieg van de week hebben gestaan. Hier een interview met Klaus Sambor, gangmaker van het eerste uur in Oostenrijk .

Kun je je herinneren wanneer je voor het eerst met het basisinkomen in aanraking kwam?

Mijn vrouw, Ulli en ik waren in 2004 betrokken bij een NGO voor ondersteuning en ontwikkeling. Samen met anderen wilden we experts worden in zaken die ecologisch en sociaal samenhingen. Maar we ontdekten dat de onderwerpen te complex en verschillend waren om in elk ervan een groot inzicht te krijgen. Dus besloten we ons te concentreren op  én aspect en dat was het Basisinkomen. In de groep in Attac: “Attac Vision”, werden de voor en tegens van het basisinkomen besproken.

Hoe kwamen jullie op het idee van een Internationaal Basisinkomen?

Ik herinner me de ontwikkelingen heel goed. Vanaf 2005 tot 2007 debatteerden we op iedere jaarlijkse internationale conferentie van het Duits sprekend netwerk over de voor en nadelen van het basisinkomen. 2008 bracht een verandering: “Nu wisten we dat het basisinkomen een goed idee was en de discussie ging in de richting van de vraag hoe kan het toegepast worden.” Het werd tijd voor meer politieke actie. Dus in dat jaar werd de Internationale Week van het Basisinkomen geboren.

Welke gebeurtenis gedurende de weken van het basisinkomen herinner je je speciaal?

Nog steeds staat het bezoek aan het pilot project van Otjiviro mij levendig voor de geest. Het was indrukwekkend om te zien welk een positieve invloed het basisinkomen heeft gehad op de mensen in het tijdbestek van één jaar. Zo’n succesvol project zou moeten uitgroeien tot het in stand komen van een nationaal programma, wat nog nooit zo kansrijk leek als in 2015 toen bisschop Zephania Kameeta werd gekozen als minister voor armoedebestrijding. Realisering van het basisinkomen ligt binnen handbereik in Namibië net als in Zwitserland.

Heeft je suggesties voor activisten en landen die voor het eerst willen deelnemen dit jaar en die niet zo goed weten hoe?

We hoorden een idee uit Duitsland dat heel goed werkt: “Bodenzeitung” (Mensen aan het woord laten). Ideeën over het basisinkomen en aanzetten tot discussies hierover worden in een gebied waar veel voorbijgangers zijn gepresenteerd en ze worden uitgenodigd om hun mening te geven. Er zijn maar één of twee activisten nodig en kan makkelijk georganiseerd worden zonder ingewikkelde planning. Hierdoor ontstaan vaak levendige en spontane discussies op straat met mensen voor wie het idee volkomen nieuw is.

En wat zijn jullie plannen voor de 8 ste Internationale Week van het Basisinkomen?

Er zijn twee activiteiten dit jaar die we nog nooit eerder gedaan hebben. We zullen films over het basisinkomen vertonen in veel bioscopen door het hele land met naderhand discussies. Hiermee zullen we mensen bereiken die nog niet eerder met het basisinkomen in aanraking zijn geweest.
En op 19 september organiseren we een debat tussen activisten van het basisinkomen en vakbondsleiders. We hebben twee vakbondsleiders uitgenodigd één van een arm land en één van een rijk land, Bulgarije en Zwitserland en een vakbondsleider uit Oostenrijk, die zal debatteren met drie activisten over de vraag hoe de organisatie van het basisinkomen en de vakbond samen op kunnen trekken. We hebben vele jaren geprobeerd de Oostenrijkse vakbonden over te halen om samen te werken. Dat dit nu lukt is een grote stap. In een brochure leggen we het financieringsmodel uit wat we steunen, tegenover andere modellen, die we niet geschikt vinden.

Waarom is de Week van het Basisinkomen belangrijk voor het basisinkomen?

Het is opgericht om meer lokale activiteiten van de grond te krijgen en om de campagne op een internationaal niveau te steunen. De nieuw opgerichte organisatie “ UBI Europe” heeft zich afgelopen voorjaar verbonden aan de week van het Basisinkomen op de laatste conferentie in Maribor. Het doel is dat 10% van de Europese burgers bekend zullen zijn met het idee van het basisinkomen als er een volgend onderzoek wordt gedaan in Europa.

Hoe kijkt je aan tegen de toekomst van het basisinkomen in Oostenrijk en in de wereld?

Ik geloof dat door al de crises die we heden hebben meegemaakt het basisinkomen van een utopisch idee is veranderd in een werkelijk mogelijke oplossing.
Futurologist Jakob von Uexküll zegt dat het positieve aan een crises bestaat uit het feit dat grote veranderingen mogelijk worden in een kort tijdsbestek, omdat grote veranderingen dan toepasbaar lijken en een crises kan inspireren en mensen in beweging kan krijgen.
Corinna Milhorn, auteur van “ Stormed Fortress Europe” beweerde al in 2008 dat het basisinkomen de enige manier is om de armoede migratie te stoppen. Het basisinkomen zonder voorwaarden is één stuk van de puzzel in een reeks oplossingen voor: “Wereldvrede, terugdringen van het aantal werkuren en het veranderen van het systeem in plaats van klimaatverandering, verhogen van het welzijn in plaats van het verhogen van de welvaart, gemeenschapszin in plaats van concurrentie.”
Dat is mijn inzicht en ik geloof dat dit gaat gebeuren.

 

Interview: Manya Taylor. Duits basisinkomenactiviste

Vertaling: Robby&Wouter. Nederlandse basisinkomenvoorstanders

Origineel via: http://basicincomeweek.org/klaus-sambor-attac-austria-basic-income-week/

Related Post