Week van het Basisinkomen 2015,Interviews Interview met Ronald Blaschke, Netwerk Basisinkomen, Duitsland

Interview met Ronald Blaschke, Netwerk Basisinkomen, Duitsland

Interview met Ronald Blaschke, Netwerk Basisinkomen, Duitsland post thumbnail image

ronaldblaschkeIn een serie interviews voor de week van het basisinkomen hier een interview met Ronald Blaschke, van het Duitse Netzwerk Grundeinkommen

Kun jij je nog je eerste kennismaking herinneren met het Basisinkomen?

Ja, dat was eind jaren 90. Ik probeerde een afspraak te maken met een Angelsaksische politicus en we merkten dat allebei onze agenda’s compleet vol zaten. We waren allebei drukke menselijke wezens met als enige verschil, dat zij een vaste parlementaire toelage ontving en ik een werkloosheidsuitkering. Toen viel bij mij het kwartje: Waarom is dit zo? En… is er geen beter systeem dat iedere man en vrouw in de gelegenheid stelt ZOWEL politiek actief te zijn ALS een eerlijk inkomen te hebben?

Hoe werd het idee voor een Internationale Week van het Basisinkomen geboren?

Je zit in een café, discussieert over mogelijkheden voor een internationaal netwerk met andere basisinkomen enthousiastelingen….en de persoon naast je is Andreas Exner van Attac Austria uit Wenen.  Ik deed me voor als caféfilosoof en sprak: “Ich liebe Wien” en daarmee was de eerste Internationale Conferentie in de Duitse taal geboren.
Dat was in 2005. Na drie jaar van deze beraadslagingen werd het tijd om het Basisinkomen te ontvouwen vanuit de theoretische discussie. Sedertdien werd de International Basic Income Week steeds gehouden in de 38e kalenderweek.

Met welk soort gebeuren in het kader van de Internationale Week kunnen mensen worden bereikt die nooit eerder van het Basisinkomen hebben gehoord?

De meeste mensen denken dat het Basisinkomen een nieuw idee is, ontwikkeld als oplossing voor nieuwe problemen. Als je ziet hoe oud het idee van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen in werkelijkheid is – en hoeveel ouder zelfs het idee daarachter is, dat ik in de bijbel bespeur –  houdt mensen bezig die er nooit eerder over gehoord hebben of die er tot nog toe tegen gekant waren. Het is een krachtig cultureel ide(e)(aal), een fundamenteel mensenrecht, zoals Erich Fromm het stelt. Het recht om aan de samenleving deel te nemen zonder dat er enige voorwaarde aan wordt verbonden, slechts omdat je mens bent. Een hoog saamhorigheids ideaal: Ik aanvaard je zoals je bent en je recht op bestaan, en jij aanvaardt mij zoals ik ben en mijn recht op bestaan. Ik denk in elk geval dat er met de geschiedenis van het idee basisinkomen bij veel mensen begrip zal kunnen worden gekweekt.

Wat is je suggestie voor activisten die voor het eerst deelnemen en zich afvragen wat ze te doen staat?

Ik zou ze vragen: Wie zijn ter plaatse mogelijk medewerkers? Kerken misschien, omdat hun ideologie wellicht het basisinkomen ziet als een te volgen weg?   Organisaties die werklozen en hulpbehoevenden ondersteunen? Initiatiefnemers die strijden tegen de klimaatcrisis en wereldwijde armoede? Zij die toegang tot natuurlijke rijkdommen een algemeen belang achten, dat een materieel bestaan en sociale deelname waarborgt voor iedereen en zonder voorwaarden? Zoek diegenen op, spreek met ze en organiseer gezamenlijke activiteiten met je nieuwe partners.

Waarom is de Internationale Week belangrijk voor het Basisinkomen?

In 2008 dachten we: Conferenties zijn eenmaal per jaar, bereiken een paar honderd mensen en blijven heel theoretisch. En we vonden het belangrijk om de mensen in de samenleving rechtstreeks te benaderen, zodat je direct over deze mogelijke oplossing – het Basisinkomen – kan spreken met mensen die zijn aangetast door problemen. Ook zul je internationaal moeten netwerken. Als iemand in Duitsland een spreker nodig heeft over een bepaald onderwerp en België heeft er een beschikbaar, dan moeten we elkaar kennen en onze hulpbronnen delen. En we moeten meer daarvan doen: Netwerken met Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië.

Hoe kunnen initiatieven, die met elkaar strijdige financiële modellen ondersteunen, toch met elkaar samenwerken?

Er zijn talloze implementatiemodellen, niet alleen mondiaal maar ook binnen de landsgrenzen, zoals in Duitsland en Oostenrijk. Het implementatiemodel is niet het belangrijkste punt waarom we nationaal of internationaal samenwerken. Het gaat om het idee op zich. Weet je: implementatie en allerlei vormen van fondswerving ontwikkelen zich tegenwoordig razendsnel over de hele wereld.  Ze veranderen binnen veranderende politieke en sociale kaders. Een systeem waar vandaag over wordt gediscussieerd, zoals bijvoorbeeld de Eco taks, zou misschien 10 jaar geleden ondenkbaar zijn geweest en een andere belasting zal misschien al binnen 5 jaar gedateerd zijn. De wegen naar het Basisinkomen kunnen net zo gevarieerd zijn als je wilt. Dat is geen belemmering voor het idee er achter. Op zeker moment zegt 80-90% van de bevolking JA tegen het idee voor gelijkheid en vrijheid. De implementatiemodellen die nodig zijn om het te realiseren zullen dan volgen.

Wat is je toekomstvisie voor wat betreft het Basisinkomen in Duitsland en in de wereld?

Als ik kijk naar de laatste paar jaar, dan denk ik dat een praktische invoering van het Basisinkomen de grootste kans heeft in de zuidelijke wereldlanden, de armere landen. Het is EEN van de oplossingen. Daar is de tegenspoed klaarblijkelijk zo groot dat alle andere instrumenten falen. En behalve de tegenspoed is er de vrijheid die werkelijk belangrijk is.

Er is grove rijkdom in de wereld en er is verschrikkelijke armoede, special in de derde wereldlanden. Het is nu belangrijk om de vraag te stellen: “Waar in de wereld is het Basisinkomen NU het meest noodzakelijk?” Daarbij moeten we ook kijken naar de huidige vluchtelingencrisis, de enorme menigte economische vluchtelingen.

Het Basisinkomen is EEN van de instrumenten die als oplossing kan dienen.

 

 

Related Post