Oproep voor de 9e internationale Week van het Basisinkomen 19-25 september 2016 post thumbnail image

Oproep voor de 9e internationale Week van het Basisinkomen 19-25 september 2016

De 9e internationale Week van het Basisinkomen zal worden gehouden van 19-25 september 2016
Een ieder die ideeen heeft voor activiteiten betreffende het basisinkomen en aanverwante zaken kan deze organiseren in deze week en zo wereldwijde aandacht krijgen.

meld je activiteit aan via het contactformulier op basisinkomen.net

Slogan-wedstrijd

Wat wordt de slogan voor dit jaar? Weet je een goede one-liner voor deze week van het basisinkomen,stuur m dan in via deze link:

https://week-van-het-basisinkomen.nl/verzin-one-liner-9e-week-basisinkomen/

De hoofdprijs is een basisinkomen voor iedereen, na verloop van tijd! Kleinere prijsjes, daar kun je over nadenken!

Wat is een OBi, een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

Iedereen krijgt maandelijks een bedrag dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht zijn inkomen, vermogen of de samenstelling van zijn huishouden.

 individueelrechtUniverseel: Ieder individu, ongeacht leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep, etc. heeft recht op dit inkomen.

 

 

geentoetsIndividueel: Iedereen heeft op individuele basis recht op een OBi aangezien dit de enige manier is om iemand’s privacy te garanderen en controle over anderen te voorkomen. Het OBi is niet afhankelijk van burgerlijke staat, samenwoning of de samenstelling van het huishouden. Het is ook niet afhankelijk van het inkomen of vermogen van familieleden of andere leden van het huishouden.

geendwangOnvoorwaardelijk: Het OBi is een mensenrecht en daarom niet gebonden aan randvoorwaarden, zoals de verplichting om betaald werk aan te nemen, een tegenprestatie te leveren, of zich te gedragen volgens bepaalde traditionele rolpatronen. Ook is het onafhankelijk van inkomsten, vermogen of eigendom.

hooggenoegHoog genoeg: het bedrag moet voldoende zijn voor een fatsoenlijke levensstandaard, dat voldoet aan de sociale en culturele normen van de samenleving in het betrokken land. Het moet materiële armoede voorkomen en de mogelijkheid bieden om in waardigheid te leven en deel te nemen aan de maatschappij.

We benadrukken dat het OBi de verzorgingsstaat met zijn compenserende werking niet vervangt, maar veeleer aanvult en omvormt tot een emancipatorisch sociale zekerheidsstelsel.