Oproep voor de 6e Internationale Week van het Basisinkomen

Europa onvoorwaardelijk sociaal – basisinkomen voor iedereen

week-van-het-basisinkomen

van 16 – 22 September 2013

De 6e Internationale Week van het Basisinkomen vindt dit jaar plaats van 16 tot 22 september 2013 en staat volledig in het teken van het Europese burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen: voor een socialer Europa.

Mensen in Europa lopen het risico van dalende dalende levensstandaard, velen van hen zijn reeds concreet getroffen door werkeloosheid en/of armoede. Angst voor de toekomst regeert. Verlies aan vertrouwen in de politiek verspreidt zich enorm. Nationalistische opvattingen steken opnieuw de kop op. Niet pas sinds de crisis, maar al sinds het begin van de 21e eeuw gaat het systeem van sociale zekerheid in de Europese Unie achteruit. Kostenbesparing en het laag houden van het aantal uitkeringsgerechtigden hebben als resultaat dat het sociaal vangnet niet meer werkt. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is dringend nodig als tegenwicht voor deze ontwikkelingen!

Voorstanders van een onvoorwaardelijk basisinkomen in op dit moment twee en twintig lidstaten van de Europese Unie werken samen. Zij maken gebruik van het instrument van het Europese Burgerinitiatief om te het streven naar een socialer Europa! Tot 14 januari 2014 worden in alle lidstaten ondertekeningen verzameld voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen als betere basisvoorwaarde voor de verzorgingsstaat in de Europese Unie. Één miljoen handtekeningen zijn daarvoor nodig: Informatie via http://basicincome2013.eu .

Aangezien de sociale wetgeving een zaak is van de individuele lidstaten, diende de initiatieftekst te worden beperkt tot het verzoek aan de Europese Commissie om studie en onderzoek door alle lidstaten te stimuleren ter beantwoording van de vraag of invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen een verbetering van de sociale zekerheid tot effect zou hebben.

Met dit initiatief slaagt met erin:

  • het onvoorwaardelijk basisinkomen binnen de EU bespreekbaar te krijgen
  • het concept onder de bevolking bekend te maken en te verspreiden
  • organisaties die actief zijn voor het basisinkomen en het Europese netwerk ervan te versterken

Op lange termijn is het gestelde doel: erkennen en garanderen dat ieder individu in de EU het onvoorwaardelijk en persoonlijk recht heeft om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien door de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, zodat hij of zij als volwaardig burger aan de samenleving kan deelnemen, zoals dit is vastgelegd in de Europese verdragen.

Het is het positieve van dit initiatief „Europa onvoorwaardelijk sociaal” dat het zo belangrijk maakt!

Organisatoren wordt ondersteuning aangeboden: door een gemeenschappelijke website, bij publieke acties, met het zoeken naar inleiders, met een ideeën- en materialenpool voor de campagne voor het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Deze website is voor informatie over toekomstige evenementen, alsook voor de uitwisseling van ideeën, evenement-vormen, evenementen, workshops, lezingen, paneldiscussies, demonstraties, artistieke prestaties, filmvertoningen. De fantasie kent geen grenzen!

Historie

De Internationale Week van het Basisinkomen is oorspronkelijk gestart in Duitsland. Tot nu toe zijn er 5 geweest. Dit is de 6e. In het kader van samenwerking wordt nu ook in Nederland meegewerkt aan de Week van het Basisinkomen. Op de Duitse site kun je zien welke organisaties en mensen de week ondersteunen.

Ondersteuning

Voor Nederland hebben we ook een ondersteuningslijst. U kunt de actieweken hier steunen!
De Week van het Basisinkomen wordt ondersteund door 10 organisaties en 90 personen. Helaas hebben we nog geen bekende Nederlanders of Belgen als volmondige ondersteuners, met foto en verklaring….. de teller staat op 1
Dank u voor uw steun.