Oproep voor de 8e week van het basisinkomen 14-21 september 2015 post thumbnail image

Oproep voor de 8e week van het basisinkomen 14-21 september 2015

Het motto van de 8e week voor het basisinkomen zal zijn

OBi: een sociaal vangnet voor het leven

 

We hebben te maken met meer dan één crisis, die niet alleen het leven van elk individu, maar de hele mensheid in gevaar brengt. Deze crises – sociale, ecologische en financiële – worden wereldwijd op veel verschillende manieren gevoeld.

In de Week van het Basisinkomen van dit jaar willen we de aandacht vestigen op het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) als “Sociaal Vangnet voor het Leven“, dat niemand uitsluit.

In een wereld waarin werk wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid, flexibiliteit en precariteit, verjaagt het OBi niet alleen angstbeelden die mensen vatbaar maken voor haat en geweld tegen “anderen”. Het OBi genereert ook economische groei waar dat broodnodig is, terwijl het ruimte biedt aan een omgekeerde ontwikkeling, ‘degrowth’, daar waar dat zinvol is. Een OBi zorgt voor ecologische en economische duurzaamheid, die het voortbestaan van het leven op aarde ook in de toekomst veilig stelt.

De Week van het Basisinkomen werd in 2008 voor de eerste keer georganiseerd op initiatief van activisten uit Duitstalige landen. Hoewel de Week vanaf het begin internationale ambities had, kwamen de activiteiten – vooral in Europa – pas echt goed op gang na oprichting in 2014 van de nieuwe coalitie Unconditional Basic Income Europe (UBIE).

Wat is een OBi, een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

Iedereen krijgt maandelijks een bedrag dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht zijn inkomen, vermogen of de samenstelling van zijn huishouden.

 individueelrechtUniverseel: Ieder individu, ongeacht leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep, etc. heeft recht op dit inkomen.

 

 

geentoetsIndividueel: Iedereen heeft op individuele basis recht op een OBi aangezien dit de enige manier is om iemand’s privacy te garanderen en controle over anderen te voorkomen. Het OBi is niet afhankelijk van burgerlijke staat, samenwoning of de samenstelling van het huishouden. Het is ook niet afhankelijk van het inkomen of vermogen van familieleden of andere leden van het huishouden.

geendwangOnvoorwaardelijk: Het OBi is een mensenrecht en daarom niet gebonden aan randvoorwaarden, zoals de verplichting om betaald werk aan te nemen, een tegenprestatie te leveren, of zich te gedragen volgens bepaalde traditionele rolpatronen. Ook is het onafhankelijk van inkomsten, vermogen of eigendom.

hooggenoegHoog genoeg: het bedrag moet voldoende zijn voor een fatsoenlijke levensstandaard, dat voldoet aan de sociale en culturele normen van de samenleving in het betrokken land. Het moet materiële armoede voorkomen en de mogelijkheid bieden om in waardigheid te leven en deel te nemen aan de maatschappij.

We benadrukken dat het OBi de verzorgingsstaat met zijn compenserende werking niet vervangt, maar veeleer aanvult en omvormt tot een emancipatorisch sociale zekerheidsstelsel.

Uitnodiging om mee te doen

Het Basic Income Earth Network (BIEN) heeft aan verdere globalisering van de Week bijgedragen door het organiseren van een reeks van online evenementen met activisten en internationale experts op het gebied van het basisinkomen.

Wij nodigen activisten in de hele wereld uit om onze actieweek voor het basisinkomen wereldwijd te verspreiden.

Laten we allemaal samen een “Sociaal Vangnet voor het Leven” weven!

Als u een evenement in uw stad of dorp wilt organiseren, bieden wij ondersteuning via onze website https://week-van-het-basisinkomen.nl, wij kunnen behulpzaam zijn bij het vinden van sprekers en maken uw evenement bekend bij een breed en internationaal publiek.

Laat de wereld zien dat uw evenement onderdeel is van een wereldomvattend offensief voor het basisinkomen: http://basicincomeweek.org.

Neem contact op met uw regionale- of het internationale coördinatieteam via de contact-informatie hierboven.

Ideeën voor activiteiten in de week van het basisinkomen kunnen worden gezonden via het contactformulier

Handvest van UBI-Europe

UBI-Europe (UBIE) is een samenwerkingsverband van individuen en organisaties ter bevordering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Artikel 1
Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is een geldbedrag, betaald op regelmatige basis aan ieder individu; het is onvoorwaardelijk en universeel, en hoog genoeg om het materiële bestaan en deelname aan de samenleving te waarborgen. Het OBi is een stap in de richting van een emancipatorisch systeem van sociale zekerheid.

Artikel 2
UBIEurope’s doelen zijn: de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in heel Europa, zodat iedereen een waardig leven kan leiden en de erkenning van het OBi als een universeel mensenrecht.

Artikel 3
UBIEurope eerbiedigt de verscheidenheid aan standpunten en opinies over het onvoorwaardelijk basisinkomen. Verschillende beweegredenen en methoden van invoering zullen geen beletsel vormen voor samenwerking.

Artikel 4
UBIEurope respecteert individuele of collectieve verschillen, zoals, maar niet beperkt tot: geslacht, ras, seksualiteit, handicap, godsdienst, financiële positie, beroep, land en immigratie status.